YURTDIŞI ÜNİVERSİTELERDE VERİLEN TÜRKÇE EĞİTİMLERİN DENKLİĞİ HAKKINDA YÖK KARARI

YURTDIŞI ÜNİVERSİTELERDE VERİLEN TÜRKÇE EĞİTİMLERİN DENKLİĞİ HAKKINDA YÖK KARARI

YURTDIŞI ÜNİVERSİTELERDE VERİLEN TÜRKÇE EĞİTİMLERİN DENKLİĞİ 9 NİSAN 2021 CUMA GÜNÜ RESMİ GAZETEDE YAYINLANAN YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK:

YURTDIŞI YÜKSEKÖĞRETİM DİPLOMALARI TANIMA VE DENKLİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Resmî Gazete’de yayımlanan Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin altıncı fıkrasının (ç) bendinde düzenleme yapılmıştır. Buna göre Ortaöğretimini Türkiye’de tamamlayıp ülkemizde başarı sıralaması şartı aranan ve eğitim dili Türkçe olan yurt dışı bir diploma programından mezun olan öğrencilere denklik verilebilmesi için, öğrencilerin eğitime başladıkları yıl merkezi yerleştirme sınavına girmeleri ve aranan başarı sıralaması şartını sağlamaları gerekmektedir. Bu şartı sağlamayanların diplomalarına denklik işlemi yapılmaz.” Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrasındada değişiklik yapılmıştır. Buna göre, başarı sıralaması şartı bulunan tıp, diş hekimliği, eczacılık, hukuk, öğretmenlik, mühendislik, mimarlık ile Kurulun belirlediği klinik uygulaması olan sağlık programlarında uzaktan öğretim yoluyla alınan diplomalara denklik işlemi yapılmaz. Bunların dışında kalan programlarda ise yükseköğrenime başlanılan yıl Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenmiş olan sıralama kuruluşlarınca yapılan dünya üniversite sıralamalarının birinde, ilk dört yüzlük dilim içerisindeki üniversitelerden uzaktan öğretim yoluyla alınan diplomalara SYBS uygulanmaksızın denklik işlemi yapılır.” (alıntı ve kaynak; https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Haberler/2020/yok-ten-diploma-denkliklerine-koronavirus-ayari.aspx)

Öğrenciler bu karara göre Azerbaycan Üniversitelerinde alınan Azerbaycan Türkçesi dilindeki eğitimlerin de aynı kategoride değerlendirileceğini düşünmektedir. Ancak Azerbaycan Üniversitelerinde Türkçe değil Azerbaycan Türkçesi dilinde eğitim verilmektedir. YÖK, denklik başvurusu için yurtdışında eğitim gören öğrencilerin alacakları eğitimin ya o ülkenin resmi dili/eğitim dilinde ya da İngilizce olmasını şart koşmaktadır. Bu nedenle Azerbaycan Üniversitelerinde alınan Azerbaycan Türkçesi dilindeki eğitimler, yukarıda ifade edilen “eğitim dili Türkçe olan yurt dışı bir diploma programından mezun olan öğrencilere denklik verilebilmesi için, öğrencilerin eğitime başladıkları yıl merkezi yerleştirme sınavına girmeleri ve aranan başarı sıralaması şartını sağlamaları gerekmektedir” durumundan tamamen farklıdır ve öğrencilerin Azerbaycan Türkçesi dilinde eğitim almaları (o ülkedeki resmi eğitim dillerinden biri olduğu için) denklik için başvuruda bulunmalarına engel değildir. Bununla birlikte ayrıca yurtdışı öğrenim kurumlarında YÖK tarafından belirlenen eğitime ilişkin diğer şartların (eğitim-öğretim dönemlerinde %70 devam zorunluluğu, ders başarısı vb.) da birlikte olacak şekilde yerine getirilmesi ile denklik başvurusunda sorun çıkarmamaktadır.SİZİ ARAYALIMBize Ulaşın!


Bize Ulaşın!

Whatsapp’dan Ulaşın !

Mesaj Atın

Sizi Bilgilendirelim


Yurtdışı Partnerlerimiz