Malta Öğrenci Çalışma İzni

Malta Öğrenci Çalışma İzni

 

Malta Öğrenci Çalışma İzni başvuru sürecine ilişkin olarak, Malta’da bir dil okuluna kayıt yaptırdıktan sonra İngilizce kursuna devam ederken aynı zamanda da çalışarak harçlık kazanmak isteyen öğrencilerin yasal çalışma izni alabilmesi için belirli kriterleri sağlaması gerekmektedir.

Malta Eğitim ve İstihdam Bakanlığı, Turizm Bakanlığı, Reform, Vatandaşlık ve İdari İşlemleri Basitleştirme Siyasal Müsteşarlığı’nın “Yeni Öğrenci Vizesi Politikası’na” ilişkin bildirimi aşağıda sunulmuştur:

Malta’da öğrenim gören Üçüncü Ülke Vatandaşları – ÜÜV – (resmi basın açıklamasında TCN – “Third Country National” olarak ifade edilmektedir) için göç sürecinin kolaylaştırılması ve modernleştirilmesi için açık bir kılavuz sağlamak amacıyla yeni bir öğrenci vize politikası başlatılmıştır. Düzenleme Malta’nın yerel eğitim sektöründeki güçlü itibarını korurken aynı zamanda da Malta’yı bir eğitim ortamı olarak daha rekabetçi hale getirmeyi amaçlamaktadır.

AB üyesi olmayan ülkelerden gelen öğrenciler, eğitim amacıyla Malta’ya gelmek için vize alabilmektedir. Bu vizeler, kursun uzunluğuna göre ulusal vize veya ikamet izni ile uzatılabilmektedir. Malta Kalifikasyon Çerçevesi Seviye 5’de bir kursa devam eden yüksek öğrenim öğrencileri ve İngilizce kurs öğrencileri de dahil olmak üzere yüksek öğrenim sertifikası almaya devam etmeyen diğer iki öğrenci grubu vardır.

Eğitim sektöründeki özel kurumlar, genellikle Malta’nın sınırlı konsolosluk temsil hakkından dolayı bazı yabancı pazarlara girmeyi zor bulmaktadır. Malta’nın diğer üye ülkelerle bir dizi konsolosluk anlaşması olmasına rağmen, mevcut düzenlemede Malta’da eğitim görmek isteyen Üçüncü Ülke Vatandaşları’na uygun ve verimli bir hizmet sağlamada tam olarak etkili değildir. Hükümet, mevcut senaryonun Malta’nın eğitim sektöründeki potansiyelini zedeleyebileceğini ve Malta ekonomisindeki eğitim kurumlarının önemli yatırımlarına zarar verebileceğinin farkındadır. Ayrıca bu durum kurumların ülkeyi Avrupa Birliği (AB) içinde rekabetçi bir eğitim bölgesi olarak tanıtmak için çabalarını sınırlandırmaktadır.

AB üye devletlerine mensup olmayan vatandaşlar (i) ELT Konseyi tarafından lisanslı eğitim kurumlarında İngilizce dil kurslarına katılmaları ve (ii) MQF Seviye 1-4 seviyelerinde MQRIC tarafından onaylanan ve seviye ile sınıflandırılmış Malta dil okullarında haftada 20 derslik bir eğitim alınması şartı ile yararlanabilmektedir. Durumu bu tip başvuruya uygun olan öğrenciler, çalışma izni başvurusunda bulunmadan önce Malta’da vize işlemlerini yenilemek zorundadır. Vize muafiyeti olmayan öğrencilerin Malta’da kalmaya devam edebilmeleri için 90 günlük başlangıç izinlerinin sona ermesinden önce ulusal vize başvurusunda bulunmalıdır. Öğrenciler, Malta’ya varış tarihinden itibaren 21 gün sonra vize uzatma başvurusunda bulunabilmektedir.

Malta’da bir dil okulunda eğitimine devam eden öğrenciler için haftada 20 saatlik part-time çalışma izni 90 gün üzerindeki kayıtlar ve ilk 90 gününü tamamladıktan sonraki süre için geçerli olacaktır.

Çalışacak olan öğrenci Sosyal Sigortalar primi ödüyor olmayacağından hastanelerde ücretsiz hizmetten yararlanamayacaktır.

Söz konusu süreyi kapsayan asgari 30.000 Euro tutarında yurtdışı sağlık sigortası olması gerekir.

Eğitim alan öğrenciler haftada 20 saatten fazla çalışamamaktadır.

Haftalık en az 15 saatlik (20 ders) bir kursa kayıtlı olması zorunludur.

Çalışma izni, öğrencinin vizesinin son geçerlilik süresi ile sınırlı olacaktır.

Öğrencinin kursuna devamlılığının %75’in altında olmaması gerekmektedir. Okullar, öğrencinin kursa devamlılığının %75’in altında olması durumunda, konuyu ilgili makamlara bildirmesi gerekmektedir. (Bu Malta’da sadece dil eğitimi alan öğrenciler için de geçerli bir uygulamadır).

Malta’da yasal çalışma izni en fazla 1 yıllık öğrenci vizeleri için geçerli olacaktır. Malta’da 1 yılı aşacak çalışma süresi için Malta’da oturma iznine başvurulması gerekmektedir.

Kayıt aşamasında 150 Euro tahsil edilecek ve çalışma izin başvurusu onaylandıktan sonra bir 80 Euro daha ek ücret tahsil edilecektir.

Malta Öğrenci Çalışma İzni ile ilgili birçok yerde geçen “TCN” kısaltması Third Country Nationals yani Üçüncü Ülke Vatandaşları anlamına gelmektedir.

Öğrencinin kendi imkanları ile bularak anlaştığı işyeri sahibinin Türkiye’de İşkur’da olduğu gibi Malta’daki JobsPlus’a başvurması gerekmektedir. Bu süreçte anlaşılan işverenin bu kuruma öğrenciye işyerinde neden ihtiyaç duyduğunu, yerli iş gücünden çalışacak aday bulmaya çalıştığını ancak bunu başaramadığını ispat etmesi gerekmektedir. Örneğin, işverenin öğrenciyi işe alacağı pozisyonu için JobsPlus’a 2 hafta ilan vermiş olması gerekmektedir.
 

Başvurular aşağıdaki adrese gönderilmeli/iletilmelidir:

Central Visa Unit,
St. Calcedonius Square,
Floriana,
Malta

 

Salı Günleri için İşleyiş aşağıdaki şekildedir:
09:00 – 12:00 – Başvuru İşlemleri
13:00 – 14:00 Pasaport Teslim İşlemleri

 

Çarşamba Günleri için İşleyiş aşağıdaki şekildedir:
09:00 – 12:00 – Başvuru İşlemleri
13:00 – 14:00 Pasaport Teslim İşlemleri

Vize uzatma işlemi olumlu sonuçlandıktan sonra, öğrenciler Jobsplus’a çalışma izni için başvuruda bulunabilmektedir. Çalışma izni başvurusu ile ilgili gereklilikler Malta’da İstihdam İzin Birimi tarafından yayınlanmaktadır. Bu çalışma izni ile öğrenciler vize sürelerinin bitimine kadar haftada en fazla 20 saat çalışabilmektedir. Jobsplus’a aşağıdaki bilgileri kullanarak ulaşılabilmektedir:
 

Jobsplus Genel Merkez, İstihdam İzin Birimi

Telefon: 00 356 2220 1280/ 91
E-posta: [email protected]
Adres: Jobsplus Head Office, Triq Birzebbuga, Hal Far, BBG 3000

 

Çalışma Saatleri: Kış Dönemi Çalışma Saatleri (1 Ekim – 30 Haziran)
Pazartesi – Cuma:
Pazartesi: 08:00 – 12:00
Salı ve Çarşamba: 13.30 – 15.00

 

Yaz Dönemi Çalışma Saatleri (1 Temmuz – 30 Eylül)
Pazartesi – Cuma: 08:00 – 12:00

Öğrenci vizesi almaya hak kazanabilmeniz için, kayıt olduğunuz kurumda tüm derslere katılmanız ve tatminkar bir ilerleme kaydetmeniz gerekmektedir. Devamsızlıkların geçerli mazeretler ile gerekçelendirilmesi gerekmektedir. Hastaysanız veya derslere katılamıyorsanız, okulunuzu bilgilendirmeli ve kuruma ilgili evrakları sağlamalısınız.

Malta Hükümeti, öğrencinin derslerin en az %75’ine devam etmemesi halinde vize vermeme veya vizeyi yenilememe yönünde karar verme hakkına sahiptir. Öğrenci vizesi koşullarına uymak öğrencinin sorumluluğundadır. Yukarıda belirtilen koşullara uyulmamasının vize iptaline yol açabileceği ve bu kararın Malta için gelecekte yapılacak vize başvurularını etkileyebileceği göz önünde bulundurulmalıdır.

Malta Öğrenci Çalışma İzni

Malta’daki çeşitli sektörlerde işe alıma yönelik olarak işverenlerin, muhtemel bir Üçüncü Ülke Vatandaşı için Malta Öğrenci Çalışma İzni başvurusunda bulunmadan önce, yerel nüfusta o iş pozisyonunda kadroya/iş kontenjanına uygun kişileri aramasına gerek olmamaktadır (normal şartlarda Malta hükümeti pek çok iş kolu için kendi vatandaşlarına öncelik verirken aşağıdaki listede yer alan meslek gruplarında bu öncelik söz konusu olmamaktadır):


Sağlık Alanı ile İlgili Profesyoneller

Yaşlı bakımı veya engelliler için evde çalışan Kişisel Bakım Görevlileri
Kimyagerler
Doktorlar (Pratisyen Hekimler, Uzmanlar)
Hemşireler

Veterinerler

Teknik ve Yapı Alanlarında Profesyonelleri
Mimarlar ve İnşaat Mühendisleri

Elektrik ve Elektronik Mühendisleri
Jeologlar
Jeofizik Mühendisleri
Uçak Bakım Mühendisleri

 

BT, Finans, Oyun ve Eğitim Sektörlerinde Profesyoneller
Muhasebeciler
Müfettişler
Vergi Uzmanları
Üniversite ve Yüksek Öğretim’de görevli Öğretmenler/Akademisyenler
Bilgisayar Ağı Profesyonelleri
Bilgisayar Programcıları
Bilişim Danışmanları
Mühendisler, (Bilgisayar Donanımı ve Yazılımı)
Sistem Analistleri
Oyun Geliştiricileri
Oyun Tanıtıcıları
Ürün Sahipleri
Site Geliştiricileri
Pazar Araştırmacıları
Teknik Geliştiriciler

Bu liste zaman zaman iş gücü piyasasının gerekliliklerine göre değişebilir. Yukarıda listelenen meslekler için, ilgili Düzenleyici Kurumun onayının, başvurunun Üçüncü Ülke Vatandaşı’nın söz konusu mesleği uygulama yetkisine sahip olduğunu gösteren başvuru ile birlikte sunulması gerekmektedir.

Bu mesleklerde çalışmak için gerekli donanımlara sahip olan kişilerin TCN başvuruları, başvuru sahibinin iş kolunda çalışması için kanıt sağlaması zorunluluğundan muaf tutulacaktır. Bununla birlikte, muhtemel işverenin, iş başvurusu yapan kişinin kendisine verilecek işi yapabilecek donanımlara sahip olduğuna dair beyanını ilgili kuruma sunması gerekmektedir.

Üçüncü Ülke Vatandaşları için Malta Öğrenci Çalışma İzni başvuru sürecinde ibraz edilecek evrak listesi:

Başvuru sahibinin aşağıdaki belgeleri orijinal biçimde sunması gerekmektedir:

1. CEA Formu C (AB Dışı) – İstihdam bazında oturma izni başvuru formu işveren tarafından resmi bir damga ve imzası ile onaylanmalıdır.
2. Form Kimliği 1A – Kimlik Kayıt Formu – Başvuru ücreti 280 Euro, süreç esnasında +50 Euro,
3. Boş sayfalar da dahil olmak üzere başvuru sahibinin pasaportunun tam kopyası,
4. İşveren tarafından bu iş pozisyonu için başvuru sahibinin neden istihdam edilmesi gerektiğine dair detaylı bildirim,
5. Destekleyici belgeler: sözleşmeler, ilgili ticari faaliyetlerin kanıtı,
6. İş Sözleşmesi’nin Taslağı,
7. İşveren tarafından doldurulmuş ve imzalanmış beyana göre adayın işe alınmasının öngörüldüğü iş pozisyonunun açıklaması,
8. Başvuru sahibi tarafından imzalanmış olan beyana göre başvuru sahibinin özgeçmişi,
9. İşveren tarafından sunulacak olan Malta/AB Üye Devletleri/AEA/İsviçre adayları için işe alım sürecinde yapılan arama çabalarının kanıtı,
10. İşveren tarafından imzalanmış uygunluk beyanı,
11. Yerel/Avrupa Birliği tam iadeli sağlık sigortası poliçesi (başvuru sahibinin Malta’da bulunduğu süre boyunca hastaneye yatışı ve/veya herhangi bir tıbbi yardım gerekmesi olasılığına karşı başvuru sahibinin tüm masraflarının karşılanacağı sağlık poliçesi kapsamında belirtilmelidir),
12. İşverenin Kira Sözleşmesi veya Mülkiyet Referans Anlaşması (Mülkün kiralık olması durumunda başvuru sahibinin bir Kiralama Beyan Formu sunması ve bunun aynı zamanda mülk sahibi tarafından imzalanmış olması ve Kira Sözleşmesi’nin sona erme süresinin sözleşme üzerinde görülmesi gerekmektedir).

İşveren, İş Akdinin feshinden sonraki dört gün içinde Jobplus’a bir Fesih Bildirim Formu sunulmalıdır.

Malta dil okulları kayıt işlemleri, Malta’da konaklama, Malta Öğrenci Çalışma İzni, Malta’da İngilizce kursları fiyat bilgileri, indirimler, broşür talepleri ve tüm diğer sorularınız için bize ulaşabilirsiniz.



SİZİ ARAYALIM



Bize Ulaşın!


Bize Ulaşın!

Whatsapp’dan Ulaşın !

Mesaj Atın

Sizi Bilgilendirelim






Yurtdışı Partnerlerimiz