YÖK Denkliği için Gereken Belgeler

YÖK Denkliği için Gereken Belgeler

Başvuru Formu ve Pasaport bilgi Formu

Yurtdışından alınan lise diplomaları için diplomanın aslı veya onaylı sureti ve fotokopisi,

Yurtdışındaki Eğitim Ateşelikleri veya Eğitim Müşavirliklerinden, yurt içinde İl Milli Eğitim Müdürlüklerinden alınacak Lise Denklik Belgesinin aslı ve fotokopisi, (orta öğrenimlerini yurt dışında tamamlayanlar için aşağıda 10. maddede belirtilen belgelerin hiçbiri aranmamaktadır) ,

Ön Lisans veya Lisans diplomasının ya da mezuniyet belgesinin aslı ile noter veya yurtdışındaki Dış Temsilciliklerimizce onaylı Türkçe tercümesi ve fotokopisi,

Önlisans veya lisans öğrenimi süresi içinde alınmış olan tüm derslerin notlarını ve ders saatlerini gösteren notçizelgesi (official transcript) aslı ile noter veya yurtdışındaki Büyükelçiliklerimizce onaylı Türkçe tercümesi ve fotokopisi,

Mezun olunan yükseköğretim kurumuna başka bir yüksek öğretim kurumundan transfer olunmuş ise transfer olunan yükseköğretim kurumunun transkript aslı ile noter veya yurtdışındaki

Dış Temsilciliklerimizce onaylı Türkçe tercümesi ve fotokopisi,

Nüfus cüzdanı fotokopisi,

Diploma sahibine ait pasaport aslı ve giriş-çıkış tarihlerinin ayrıca işlem gören sayfaların açıkca görüleceği şekilde okunaklı fotokopisi veya Büyükelçiliklerimizce ya da noterce onaylanmış ve giriş-çıkış tarihlerinin ve işlem gören sayfaların görüleceği şekilde okunaklı pasaport örneği.

KKTC’de bulunan üniversitelerden mezun olanlar için KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Muhaceret Müdürlüğü ve T.C. Emniyet Genel Müdürlüklerinde temin edecekleri giriş-çıkış bilgilerini gösterir belgeler,

ÖSS Kılavuzunda yer alan ülkelerin kılavuzda yer alan programlarına ÖSYM tarafından yerleştirilerek mezun olanlar ve orta öğrenimlerini Türkiye’de tamamlayıp KKTC ‘de bulunan üniversiteler ile 1999 yılından itibaren ÖSS Kılavuzunda yer almayan ülkelerde bulunan üniversitelerden yüksek öğrenime başlayarak mezun olanlardan, öğrenime başladıkları yıl itibarıyla ÖSS sonuç belgesi ya da SAT (en az 1000 puan), ACT (en az 21 puan ), Abitur, Fransız Bakaloryası, GCE A Level Sertifikası (en az 2 ders ), Uluslararası Bakalorya (IB) ve matura belgelerinden herhangi birine sahip olanlar için bu belgelerin ibrazı,

26 x 35 cm. ebatlarında bir adet zarf,

T.C. Kimlik numarası.
 

Örnek Ukrayna Üniversiteleri YÖK Denlik Yazısı YÖK Denkliği için Gereken Belgeler

 


 

Yabancı uyruklu olup daha sonra T.C. vatandaşlığına geçen ilgililerin “İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ve il müdürlüklerinden alacakları iki isminde aynı kişiye ait olduğunu kanıtlayan belge ibraz etmeleri gerekmektedir.

 

YÖK Denkliği için Gereken Belgeler tamamlandıktan sonra başvuru yeri:

Elden: Yüksek Öğretim Kurumu Başkanlığı Genel Evrak Birimi, Bilkent-Ankara
Posta yoluyla: Yüksek Öğretim Kurumu Başkanlığı, 06539, Bilkent-Ankara

Yurtdışı dil okulları, konaklama, öğrenci vizesi, YÖK Denkliği ve tüm diğer sorularınız için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 

ÜNİVERSİTE SAYFALARINI İNCELESİZİ ARAYALIMBize Ulaşın!


Bize Ulaşın!

Whatsapp’dan Ulaşın !

Mesaj Atın

Sizi Bilgilendirelim


Yurtdışı Partnerlerimiz