Yurtdışı Üniversitelerden Türkiye Üniversitelerine Yatay Geçiş

Yurtdışı Üniversitelerden Türkiye Üniversitelerine Yatay Geçiş

Yakın zamanda Yurtdışı Üniversitelerden Türkiye üniversitelerine yatay geçiş imkanı ile ilgili yeni bir düzenleme yapılmıştır. YÖK bu hususta yurtdışı üniversitelerde okuyan Türk öğrencilerin Türkiye üniversitelerine geçiş işlemini de kapsayacak yeni bildirisini yayınlamıştır.

Yurtdışında eğitim gören Türk öğrenciler için yapılan düzenlemeler kapsamında;  YÖK (Yükseköğretim Kurulu), yurt dışında okuyan Türk öğrencilerin, Corona Virüs Covid-19 küresel pandemi nedeniyle şu anda eğitim aldığı yurtdışı üniversiteleri için dönüş yapamayan ya da Covid-19 nedeniyle oluşan riskler yüzünden okuduğu üniversiteye dönmek istemeyen Türk öğrenciler için bir dizi önemli karar almıştır.

Ukrayna Üniversitelerinden Türkiye üniversitelerine yatay geçiş veya Azerbaycan Üniversitelerinden Türkiye üniversitelerine yatay geçiş yapmak isteyen öğrencileri de yakından ilgilendirmektedir.

YÖK yurtdışında üniversite okuyan öğrencilerin pandemi sonrasında üniversite eğitimlerini Türkiye üniversitelerinde sürdürmek istediklerini belirtmeleri üzerine, bu öğrencilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları sebebiyle küresel salgın sürecindeki sağlık risklerini ve endişelerini de göz önünde bulundurarak yeni düzenlemeler yapmıştır.

Bu bağlamda bilhassa YÖK tarafından ağırlık verilen ve “öğrenci merkezli" düzenlemelerin temel hatları belirlenmiştir. Konuya ilişkin gerçekleştirilen bu düzenlemeler, Covid-19 Küresel Salgını nedeniyle sadece 2020-2021 Eğitim ve Öğretim yılı güz dönemi yatay geçiş işlemlerine mahsus olacaktır. Bu amaçla yurtdışı yatay geçiş kontenjanları artırılmış ve kısıtlamalar da kaldırılmıştır.

Yükseköğretime girişte başarı sıralaması koşulu olan “Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Hukuk,  Öğretmenlik, Mühendislik ve Mimarlık" programları dışında kalan yükseköğretim programlarının yurt dışı yatay geçiş kontenjanlarındaki %50 kısıt kaldırılarak, bu programlara yurt içi yatay geçiş kontenjanı kadar yurt dışı kontenjan ayrılabilmesine olanak tanınmıştır.

Bu durumda dünya sıralamasında ilk 1000 üniversite içinde yer alan yurtdışı üniversitelerde okuyanlara ek fırsat sunulmuştur.

Dünya sıralamasında ilk 1000 üniversite içinde yer alan yurtdışı üniversitelerde eğitim gören öğrencilere ayrıca yeni bir olanak daha sunulmuştur. Başarı sıralaması koşulu bulunan “Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Hukuk, Öğretmenlik, Mühendislik ve Mimarlık" programları için olan yurt dışı yatay geçiş kontenjan kısıtlaması, Yükseköğretim Kurulunca belirlenmiş olan sıralama kuruluşları tarafından yapılan dünya üniversite sıralamalarının herhangi birinde ilk 1000'de yer alan üniversitelerin programlarındaki öğrenciler için, geçerli olmayacaktır. Dolayısıyla ilk 1000'de yer alan yurtdışı üniversitelerinde öğrenim gören Türk öğrencilerin ülkemizde eğitim ve öğretim görebilmeleri adına bir fırsat kapısı açılmıştır. Bu düzenleme yurtdışına giden ve üstün nitelikli üniversitelerde okuyan başarılı öğrencilerin tekrar Türkiye üniversitelerine kazandırılmasının yolu da açılmaktadır.

Yine önümüzdeki yıla ilişkin olarak, ÖSYS/YKS Puanına veya eşdeğer evraklara sahip olma şartını yerine getirmeleri halinde isteyen öğrenciler, Türkiye'deki açık öğretim programlarından herhangi birine yatay geçiş başvurusu yapabilecektir. Bu durumda ilgili üniversiteler bu öğrencilerin programa intibaklarını gerçekleştirecektir.

Pandemi nedeniyle 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı güz dönemi ile sınırlı kalmak koşuluyla öğrenciler, birinci sınıf ve son sınıf da dâhil olmak üzere tüm sınıflara yatay geçiş başvurusu yapılabilecektir. Böylece yurt dışında üniversite okuyan tüm öğrenciler, kaçıncı sınıfta okurlarsa okusunlar belli koşullar kapsamında Türk yükseköğretim sistemine dâhil olabilecektir.

Bilindiği üzere mevzuata göre ilk ve son sınıflar için yatay geçiş yapılamamaktadır. Dolayısıyla bu düzenleme kapsamında küresel salgın dönemine mahsus olmak üzere geniş bir olanak tanınmaktadır.

Covid-19 Pandemi kapsamında sadece “2020-2021 Eğitim ve Öğretim yılı güz dönemine mahsus olmak" üzere ülkemizdeki üniversitelere yatay geçişler için özet olarak:

Türkiye’deki üniversitelere yatay geçiş kontenjanları artırılmıştır
Dünya sıralamasındaki ilk 1000 yurtdışı üniversitelerden yatay geçiş talep edenler için yeni olanaklar tanınmıştır,
Birinci ve son sınıfa da yatay geçiş başvurusu olanağı tanınmıştır,
Koşulları yerine getiren ve isteyen öğrenciler için açık öğretim programlarına geçiş yapabilme imkanı oluşmuştur.

Kaynak için 30 Mayıs 2020 tarihli “YÖK'TEN KÜRESEL SALGIN İLE MÜCADELE KAPSAMINDA YENİ DÜZENLEMELER – I” başlıklı makaleyi buradan inceleyebilirsiniz: https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Haberler/2020/yapisal-duzenlemeler-1.aspxSİZİ ARAYALIMBize Ulaşın!


Bize Ulaşın!

Whatsapp’dan Ulaşın !

Mesaj Atın

Sizi Bilgilendirelim


Yurtdışı Partnerlerimiz